Camera

Ảnh: Song Phạm tặng

logo

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập nghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học, con đi trường đời

Sống

Ăn

Uống

tôi đang đi

đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (*)

 

(*) Tựa sách của Phạm Công Thiện

logo
logo
logo
logo
logo