Nước ép

Nước khế mật ong

Nước cam mật ong

Nước chanh dây

Nước ổi ép

Nươc sơ-ri ép

Nước bưởi ép

Nước dưa hấu ép

Nước thơm ép

Nước dâu ép

Nước ép xoài

Nước ép cà chua

Nước ép cà-rốt

Nước ép cóc

Nước ép nho

Nước ép táo - cam - cà-rốt

Nước ép chanh - cà chua - cà-rốt

Nước ép chanh dây - dâu - bưởi - tắc

Nước ép bưởi - tắc

Nước ép thơm - ca-rốt